Mentoring

Dodávám lidem odvahu ke změně

Na mé cestě mě mnohokrát zabrzdily různé strachy, staré vzorce chování či malá sebedůvěra. Výzvy jsem překonala díky kineziologii a NLP (neurolingvistickému programování) či Bachovým květovým esencím. Jejich dopad na každodenní život mě nadchl tolik, že jsem po několikaletém sebezkušenostním výcviku začala tyto jednoduché a účinné metody předávat dál.

Mnoho věcí je snadnějších, než se zdá. Stačí vědět, jak na ně.

Lidé se mnou řeší:

  • překážky v komunikaci s blízkými
  • nefunkční vztahy
  • zdravotní potíže, alergie 
  • opakované životní nezdary
  • nízké sebevědomí, strachy
  • potřebu změny a nalezení svého směru
  • potřebu vyrovnat se s minulostí
  • nalezení životní rovnováhy
  • rozvoj podnikatelského myšlení 
  • konzultace před důležitými rozhodnutími

Mentoring se mnou

 

Na zkoušku
700 Kč
za konzultaci
Osobní konzultace, 60-90 minut
První pomoc
200 Kč
za telefonát
Telefonická konzultace, 30 minut

Můj cíl

Mým cílem je pomoci lidem, aby si byli schopni pomoci dál v životě sami. Techniky a metody, které kombinuji jsou účinné a jsou vám k dispozici kdykoli. Čím lépe člověk sám sebe zná, tím je svobodnější. A tím více má možností, jak prožít kvalitní život.