Jak mít v letošním roce více energie a radosti?

Doufám, že jste si závěr roku užili pokud možno ve zdraví, s těmi, které máte rádi.
Zimní čas vybízí k rekapitulaci a usebrání se, zamyšlení, jak a kam v životě dál chceme jít. Nabízím vám tedy pět otázek, které jsem si na startu nového roku položila já. Odpovědi mi vytvořily pomyslný kompas pro rok 2022. Jaké vztahy či činnosti potřebujete v letošním roce ukončit, protože je udržujete jen ze zvyku či z povinnosti?

Kdo nebo co vám v tom může pomoci?

  1. Jaké vztahy či činnosti potřebujete v letošním roce ukončit, protože je udržujete jen ze zvyku či z povinnosti? Kdo nebo co vám v tom může pomoci?
  2. Jakou pravidelnou péči budete tento rok dopřávat svému tělu?
  3. U kterých tří konkrétních aktivit budete tento rok odpočívat? Myšleno aktivně i pasivně.
  4. Jak budete v příštím roce ventilovat stres z práce? Popište konkrétní činnosti a zkuste hledat i takové, pro které nepotřebujete žádné pomůcky nebo prostor.
  5. Jaká činnost vám přináší nejvíce vnitřní radosti? Jak si na ni najdete více času?

Na vypracování si dejte alespoň třicet minut. Prvních deset budete ztišovat mysl od různých myšlenek. Pokud se vám lépe tvoří při hudebním podkresu, dopřejte si ho(osobně v tomto případě preferuji hudbu klasickou – bez textu, protože ten jsem zvyklá vnímat a to mě „zdržuje“ od vlastní tvorby a přemýšlení).

Nemusíte své odpovědi jen psát – pokud jste vizuální typ, klidně je nakreslete nebo vytvořte koláž, která vám bude připomínat přesně to, co chcete. Máte libovolný počet pokusů  – klidně škrtejte, trhejte, pište znovu.

Své odpovědi si vystavte někam, kde je budete mít na očích a hlavně si co nejvíce činností naplánujte do kalendáře, dokud je v něm místo. Pokud je například u otázky číslo dvě vaší odpovědí pravidelná masáž, naplánujte si u maséra alespoň dva termíny předem. Pokud se rozhodnete každý týden si (klidně doma) zatančit, vyhraďte si na to čas v kalendáři. Nejprve se totiž plánují tyto zásadní věci (čas s rodinou, dovolená, prostor pro váš rozvoj a péči o zdraví). Dalšími aktivitami se diář už umí naplnit sám – a často víc než vrchovatě. Důležité časy doporučuji označit výraznou barvou, kterou máte rádi. Každý týden tak rychle uvidíte, že je vždy na co se těšit. Zároveň vám barevné rozlišení pomůže hlídat rovnováhu a postupovat k naplnění cílů.
Můžete mít například čtyři barvy:  seberozvoj, budování vztahů, péči o tělo a cvičení, podnikání či práci.

Praktický tip na závěr: Existují dvě mocné činnosti, které vás dovedou téměř k jakýmkoli výsledkům, pokud se jich budete dlouhodobě držet a společně je kombinovat.

První je začít.

Prostě začít. Tam, kde jste, s tím, co máte. Udělat krok směrem k cíli. A pak další.

Druhá je ohlédnutí.

Např. na každý kvartál si dejte do kalendáře upomínku s otázkou: Jak se mi daří naplňovat cíle z pěti novoročních otázek?

Ohlédnutí směrujte ideálně na dobu, kdy máte více klidu na zamyšlení. Něco vám půjde lépe, v něčem uvidíte prostor pro zlepšení. V tom je smysl ohlédnutí – podívat se tak často, abychom měli prostor revidovat směr, a zároveň tak často, abychom změny zaznamenali. Cílem je hledět dopředu, protože tam jdeme. Po vlídné sebereflexi se znovu vraťte k činnosti číslo jedna: začít. Podtrhuji slovo vlídné, protože na dosažení svých cílů máte celý rok, a tak si dopřejte čas.
Pamatujte: Raději denně patnáct minut než jednou týdně hodinu.

Přeji vám krásný rok plný harmonie, spolupráce, pochopení pro sebe i druhé a více radosti každý den.