Funguje vám kompas? 5 kroků, jak znovu najít svůj směr

Rychlé tempo současné doby nevede jen k únavě a nervozitě. Býváme zahlceni různými (protichůdnými) podněty, které není prostor řádně vyhodnotit, a tak je „nejjednodušší“ se nerozhodovat. Jedna informace vytlačuje v hlavě druhou a my příliš rychle zapomínáme, děláme zbytečné chyby. Mizí nám kontext a tolik důležité souvislosti,
o nadhledu ani nemluvě. Když se věci nedějí tak rychle, jak jsme si přáli, označujeme je za nefunkční a máme špatnou náladu, nebo dokonce panikaříme.

Jak dostat do svého života znovu více trpělivosti, nadhledu a najít znovu svůj směr?

Mezinárodní Trauma Healing Institut (nezisková vzdělávací a výzkumná organizace) se zaměřuje na školení o emoční první pomoci. Vytvořili návod v pěti krocích, jak uřídit své emoce a reakce v náročných situacích. Tak vám jej překládám do češtiny. Doporučuji vytisknout, mít na očích či u sebe, dokud si nebudeme postup pamatovat.

Na škále od 1 do 10 určete, jak veliká je vaše nepohoda či stres právě teď. Pokud je větší než 6, postupujte podle následujících kroků. Pokud nižší než 6, pokračujte rovnou od kroku 4 a 5.

Step 1

Motýlí dotek: Zkřižte ruce a poplácejte se otevřenými dlaněmi střídavě na pravé a levé paži celkem 25×. Párkrát se zhluboka nadechněte (vnímejte případný rozdíl) a postup opakujte.
Toto cvičení přirozeně obnovuje propojení mezi pravou a levou mozkovou hemisférou v mozku.

Step 2

Základní uzemnění: Položte chodidla přímo na zem. Vnímejte oporu v podlaze. Rozhlédněte se kolem sebe a napočítejte deset rozdílných věcí stejné barvy. Párkrát se zhluboka nadechněte. Znovu se rozhlédněte a napočítejte 10 různých materiálů nebo tvarů kolem sebe.
Toto cvičení obnovuje naši orientační schopnost a myšlenkovou funkci neokortexu.

Step 3

Sebeuklidnění: Položte jednu ruku na hrudník a druhou na břicho. Pozorujte svůj dech a přirozeně dýchejte. Setrvejte pozorností několik nádechů a výdechů.
Toto cvičení stabilizuje váš dech a zvětší pohodlí.

Step 4

Odpojení: Soustřeďte se na tělesné projevy. Všímejte si vždy jednoho pocitu/vjemu v daný čas. Pozorujte, nesuďte, dopřejte si čas. Uvolnění přijde spontánně ve formě hlubokého nádechu, zívnutí, chvění, tepla, husí kůže, smíchu nebo slz úlevy. Pokud tenze neustupuje, nebo ustupuje pouze částečně, položte si otázku: Kdybys mohla mluvit, co bys mi řekla?

Step 5

Zdroje: Posilte pocit klidu tím, že budete myslet na to, co vám přináší dobrý pocit, díky čemu se budete cítit klidnější. Může to být přítel, něco, co milujete, aktivita, místo, obraz nebo duchovní entita. Všímejte si relaxačního účinku, který na vás tento zdroj má.

Zdroj: www.healingtrauma.org.il

Tagy: